Houvast
Hou vast

Waar houdt jij je aan vast?
nu je niet mag

vastpakken
aanraken
knuffelen
omhelzen
aaien
kroelen

Iets wat eerst bijna vanzelfsprekend was,
is nu zo bijzonder en speciaal.

Denk terug aan een fijne herinnering
waarin je

vastpakte
aanraakte
knuffelde
omhelsde
aaide
kroelde

Maak deze herinnering zo levendig mogelijk en
vervul en verwarm je hart met liefdevolle dankbaarheid.

Hou vast
Houvast
Houd vol!