Op 31 januari jl. ben ik (en mijn praktijk) gevisiteerd door het bureau Visie-tatie. Inmiddels heb ik een concept rapport toegestuurd gekregen en ben ik trots dat ik kan melden dat ik voldoe aan alle wettelijke eisen.

Het NVPA is de therapeuten beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten en visitaties zijn een belangrijk onderdeel van het NVPA-kwaliteitsbeleid. Binnen dit beleid zijn de leden verplicht om één keer in de vijf jaar gevisiteerd te worden. De visie hierbij is dat visitaties niet alleen de kwaliteit en professionaliteit van de zorg controleren en waarborgen, maar deze ook zullen ondersteunen en naar een hoger plan tillen.

De visitatie bestond voor een deel uit het controleren of ik voldoe aan de wettelijk gestelde eisen en verplichtingen en voor een deel uit een stuk verdieping van hoe ik werk en of ik tevreden ben met hoe het gaat en wat de ideeën en verwachtingen zijn ten aanzien van de toekomst.

Het is prettig om via een visitatie te kunnen overleggen over praktische zaken waar je als therapeut tegenaan loopt en de bevestiging te krijgen of je de dingen inderdaad goed doet en regelt.

Kortom ik ben blij!